Usługi 

Sprawdź przykładowe pakiety badań

badania krwi

Badania krwi

badania wydolnosciowe

Badania wydolnościowe

badania skladu ciala i uslugi dietetyczne

Badania składu ciała i usługi dietetyczne

badania biomechaniczne 2

Badania biomechaniczne

badania psychomotoryczne

Badania psychomotoryczne

konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarskie

chemia analityczna

Chemia analityczna i analizy instrumentalne

badania nawierzchni i certyfikacja

Badania nawierzchni sportowych i certyfikacja

broszura

Broszura reklamowa Instytutu Sportu - PIB

 

Prezentowana oferta powstała w oparciu o wyniki dotychczasowych badań oraz doświadczenia zdobyte podczas długoletniej współpracy z kadrami szkoleniowymi wielu związków sportowych. Oferujemy dużą kompleksowość badań, dającą pełen obraz stanu zawodnika oraz zachodzących zmian adaptacyjnych pod wpływem procesu treningowego. Przydatność proponowanych badań w procesie szkolenia sportowego w znacznym stopniu uwarunkowana jest systematycznością i częstością prowadzonych obserwacji oraz ich ścisłym powiązaniem z poszczególnymi fazami cyklu treningowego.

Kadra naukowa Instytutu Sportu otwarta jest na wszelkie potrzeby, propozycje i uwagi dotyczące badań diagnostycznych sportowców, które nie zostały ujęte w poniższej ofercie.

Ogólny zakres badań diagnostycznych wykonywanych przez Instytut Sportu

Badania laboratoryjne:
- wydolność fizyczna (laboratoryjne badania wydolności fizycznej objęte są nadzorem lekarskim),
- symptomy przeciążenia organizmu,
- niedobory biopierwiastków i witamin,
- skład ciała,
- somatotyp,
- moc i siła mięśniowa oraz jej symetria,
- charakterystyka psychologiczna.

Badania terenowe (w trakcie zgrupowań):
- wydolność fizyczna,
- ocena intensywności treningu,
- symptomy przeciążenia organizmu,
- stan emocjonalny,
- technika ruchu,
- skład ciała i bilans wodny.

 

Badania na zawodach i sprawdzianach:
- reakcje organizmu na wysiłek startowy,
- odporność na stres,
- analiza taktyki.