Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów sportowych(nr ref. 3/2021)