Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów sportowych(nr ref. 2/2021)