Nauka 
Od 2015 roku obszar badań naukowych prowadzonych w Instytucie Sportu skoncentrowany jest na następujących zagadnieniach:

 • Krótkotrwałe i odległe skutki zdrowotne uprawiania sportu.
 • Czynniki modyfikujące zdolności adaptacyjne organizmu do wysiłków fizycznych.
 • Zmiany homeostazy ustrojowej wywołane treningiem sportowym.
 • Somatyczne i biomechaniczne cechy zawodników różnych dyscyplin sportowych.
 • Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć sportowych.
 • Wykrywanie stosowania zabronionych środków farmakologicznych przez sportowców.

Efektem prowadzonych badań naukowych jest zdobywanie coraz nowszych danych na temat funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach ekstremalnych wysiłków fizycznych i treningu sportowego. Stanowią one podstawę do opracowania nowych, bardziej trafnych metod oceny przebiegu adaptacji wysiłkowej organizmu. Przyczyniają się do racjonalizacji metod żywieniowych. Dają podstawę do tworzenia specjalnych programów i urządzeń pomiarowych wspomagających zawodnika w procesie doskonalenia technik ruchu sportowego. Przyczyniają się do weryfikowania stosowanych środków i metod treningowych oraz wypracowania bardziej skutecznych rozwiązań. Zgłębiają psychologiczne i motywacyjne rezerwy zawodnika, poszukują najbardziej właściwych metod oddziaływania psychologicznego w walce sportowej.

Część projektów badawczych jest związana z analizą substancji zabronionych w sporcie, w tym opracowywaniem metod wykrywania nowych substancji. Celem badań jest ograniczenie stosowania dopingu w sporcie wyczynowym i amatorskim. Prowadzone projekty pozwalają na opracowywanie procedur badawczych, które mają zastosowanie nie tylko w wykrywaniu dopingu, ale także w badaniach klinicznych, diagnostycznych, toksykologicznych lub medycynie sądowej. Efekty prowadzonych projektów są wykorzystywane także w programach mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, np. narkomanii.

Najważniejsze projekty i granty badawcze

Aktualne:

 • Opracowanie metody analitycznej zapewniającej możliwość wykrycia niesterydowych leków przeciwzapalnych w odżywkach i suplementach diety przeznaczonych dla koni oraz analiza tych preparatów pod kątem obecności substancji dopingujących
  (grant Narodowego Centrum Nauki)


Zakończone:

 • Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping
  (grant Komisji Europejskiej)
 • The Fitness Against Doping
  (grant Komisji Europejskiej)
 • Strategy for stopping steroids
  (grant Komisji Europejskiej)
 • The Further development of a coordinated network for Sport Coaching in Europe (CoachNet)
  (grant Komisji Europejskiej)
 • Całkowita masa hemoglobiny jako wskaźnik stanu odżywienia sportowców żelazem
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Wpływ etanolu jako czynnika modyfikującego profil steroidowy ludzi
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Ocena zmęczenia na podstawie charakterystyk drżenia fizjologicznego i odruchu Hoffmana u zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Ocena zmiany uderzeń i kopnięć zawodniczek i zawodników sportów walki
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Genotyp i całkowita masa hemoglobiny w rozpoznawaniu predyspozycji do sportów wytrzymałościowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena sprawności fizycznej, jakości życia oraz ryzyka incydentów kardiologicznych osób po 50 roku życia o niedostatecznej aktywności fizycznej
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena sprawności układu krążenia młodzieży uprawiającej sport wyczynowy w aspekcie rozwoju mechanizmów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego oraz wczesnego występowania zmian patologicznych z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Infekcje górnych dróg oddechowych u sportowców, immunologiczna ocena zagrożenia
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w narciarstwie biegowym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ustalenie nowych wskaźników monitoringu obciążeń treningowych w różnych grupach wiekowych zawodników trenujących tenis
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja szkolenia sportowego w żeglarstwie regatowym - biocybernetyczna i psychospołeczna analiza czynników warunkujących osiągnięcie mistrzostwa sportowego i ochronę zdrowia zawodników
  (projekt Ministerstwa S   portu i Turystyki)
 • Wpływ pobytu w warunkach sztucznej hipoksji na wydolność fizyczną wysokiej klasy sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w pływaniu
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Całkowita masa hemoglobiny w ocenie wpływu wysiłków o charakterze wytrzymałościowym na objętość krwi i osocza oraz częstość występowania rzekomej "anemii sportowej" u sportowców dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Genetyczne uwarunkowania postępów treningowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Metody detekcji stresu startowego u zawodników łucznictwa i strzelectwa sportowego przy użyciu wskaźników hormonalnych, psychologicznych i fizjologicznego drżenia mięśniowego oraz wpływ natężenia stresu na osiągane wyniki
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Nowe wskaźniki służące do wykrywania objawów przeciążenia wysiłkiem fizycznym u sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja pozycji na rowerze i jej wpływ na zdolność wysiłkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Efekty oddziaływania biomechanicznej optymalizacji pozycji kolarskiej na zdolność wysiłkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Status witaminy D a wskaźniki wysiłkowe i immunologiczne u młodych sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena ryzyka i częstotliwości występowania zaburzeń układu homeostazy u osób poddanych regularnemu treningowi sportowemu
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Wpływ suplementacji kw. α-liponowym na aktywność erytropoetyczną szpiku kostnego u intensywnie trenujących sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Opracowanie metody wizualizacji w ocenie techniki ruchu pływania przy wykorzystaniu pomiarów akcelerometrycznych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Zastosowanie treningu mięśni oddechowych i specyficznej rozgrzewki mięśni oddechowych u zawodników zimowych konkurencji wytrzymałościowych
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • cfDNA nowy wskaźnik w monitorowaniu obciążeń treningowych i stanu przemęczenia u sportowców
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Poprawa właściwości aerodynamicznych sanek sportowych wraz z zawodnikiem
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja pozycji lotnej zawodników skoków narciarskich w tunelu aerodynamicznym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena przydatności badań densytometrycznych w diagnostyce wieku biologicznego jako metody wspomagającej trafną identyfikację talentu sportowego
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Wpływ krótkoterminowej suplementacji kwasu D-asparginowego na stężenie testosteronu we krwi, zachowanie i fizyczne możliwości u sportowców uprawiających wspinaczkę skałkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Weryfikacja pozycji kolarskiej w oparciu o dwustronną optymalizację biomechaniczną i torowe testy aerodynamiczne
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Stan nawodnienia organizmu dzieci i młodzieży trenującej pływanie w zależności od charakteru jednostki treningowej oraz podczas zawodów sportowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Narodowa Baza Talentów - elektroniczne narzędzie gromadzenia i analizy danych populacyjnych z zakresu poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)