Laboratorium Nawierzchni Sportowych 

Laboratorium Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury działające w Instytucie Sportu jest powołaną w 2016 roku komórką organizacyjną, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań nawierzchni syntetycznych przeznaczonych do instalacji lub już istniejących na obiektach sportowych oraz rekreacyjnych. Badania te wykonywane są na potrzeby Inwestorów, Wykonawców, a także dla innych podmiotów w tym państwowych (Sądy, Urzędy).

Laboratorium bada nawierzchnie:

 • Stadionów lekkoatletycznych,
 • Boisk typu multisport,
 • Boisk ze sztuczną murawą,
 • Placów zabaw.

Laboratorium zapewnia kompleksową obsługę swoich Klientów poprzez rzetelną wiedzę merytoryczną specjalistów oraz nowoczesne zaplecze badawcze.
Laboratorium oferuje specjalistyczne badania syntetycznych nawierzchni sportowych na gotowych obiektach (badania „in situ”) , oraz badania laboratoryjne na potrzeby ekspertyz, opinii technicznych, orzeczeń, potwierdzenia właściwości techniczno-użytkowych.
Laboratorium dysponuje nowoczesnym, mobilnym sprzętem do wykonywania badań na obiektach sportowych, a także zapleczem laboratoryjnym zgodnym z wymaganiami metod badawczych dla syntetycznych nawierzchni sportowych.

Laboratorium znajduje się na corocznie publikowanej przez Komisję Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki liście laboratoriów uprawnionych do wykonywania badań powykonawczych nawierzchni syntetycznych obiektów lekkoatletycznych na potrzeby uzyskania certyfikatu PZLA dla określonej kategorii obiektu.
Link do komunikatu: http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=125&_id=11635

Badania weryfikujące poprawność wykonania nawierzchni syntetycznych wykonywane przez Laboratorium Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury Instytutu Sportu, w tym również badania w celu uzyskania świadectwa PZLA dla obiektów lekkoatletycznych, są akceptowane przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Specjaliści Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury służą również swoim Klientom wiedzą ekspercką w zakresie cech techniczno-użytkowych nawierzchni syntetycznych, wymagań stawianych nawierzchniom w odpowiednich dokumentach odniesienia oraz wsparciem  merytorycznym przy opracowywaniu projektów i specyfikacji.

 

 • Zespół Badań Sprzętu i Infrastruktury
 • Zakres badań
 • Wnioski na badania

 

•    inż. Dorota Piętka
•    mgr inż. Dominika Grotowska-Żach
•    inż. Łukasz Włodarczyk

 

 

Laboratorium Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury wykonuje badania:

 • Nawierzchni obiektów sportowych  i rekreacyjnych („in situ”)
 • Wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych


Laboratorium wykonuje badania właściwości cech techniczno-użytkowych syntetycznych nawierzchni sportowych  oraz wykładzin ze sztucznej trawy na potrzeby:

 • Powykonawczych badań obiektowych,
 • Potwierdzenia zgodności parametrów  ze specyfikacją SIWZ lub kartą techniczną wyrobu,
 • Orzeczeń, opinii technicznych oraz ekspertyz.


Badania wykonywane są dla :

 • Darni syntetycznej wg PN-EN 15330-1,
 • Syntetycznych nawierzchni stosowanych na obiektach niekrytych wg. PN-EN 14877,
 • Nawierzchni placów zabaw wg PN-EN 14877 oraz PN-EN 1177,
 • IAAF Track and Field Facilities Manual,
 • oraz wg metodyki FIFA Quality Concept for Football Turf.


Laboratorium działa zgodnie z polityką jakości wg. PN-EN 17025.