Przychodnia Przyzakładowa i Sportowo-Lekarska 
Kontakt:
Telefon (22) 22 569 99 21

Kierownik
:
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (specjalista chorób  wewnętrznych oraz specjalista medycyny sportowej)

Zespół:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – główny specjalista badawczo-techniczny (specjalista patomorfologii klinicznej oraz specjalista orzecznictwa sądowo-lekarskiego)
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - pielęgniarka licencjonowana


Przychodnia Przyzakładowa i Sportowo-Lekarska jest jednostką ochrony zdrowia zarejestrowaną w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Instytut Sportu. Działalność Przychodni jest określona statutem. Komórki organizacyjne Przychodni to: Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Medycyny Pracy, Punkt pobrań materiału do badań analitycznych i Pracownia diagnostyczna.

Przychodnia, zgodnie ze statutem, jest również jednym z zakładów naukowych Instytutu Sportu, w którym prowadzone są prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe.


Główne cele i zadania Przychodni Przyzakładowej i Sportowo-Lekarskiej:

• Udzielanie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich pracownikom Instytutu Sportu w zakresie badań ambulatoryjnych i profilaktycznych oraz doraźnej pomocy medycznej
• Ocena stanu zdrowia i zdolności sportowców do wykonywania testów wysiłkowych przeprowadzanych w Instytucie Sportu oraz nadzór medyczny nad ich przebiegiem
• Pobieranie krwi i płynów fizjologicznych do badań laboratoryjnych
• Specjalistyczne konsultacje lekarskie sportowców i osób uprawiających sport rekreacyjnie
• Realizacja zadań badawczo-naukowych


Usługi medyczne i pielęgniarskie

I. Badania diagnostyczno-wdrożeniowe wykonywane w Instytucie Sportu u sportowców na zlecenie polskich związków sportowych, klubów sportowych, sportowców indywidualnych:
1. Pobieranie próbek krwi żylnej do oznaczeń morfologii, OB, wybranych wskaźników biochemicznych krwi.
2. Wykonywanie badań moczu testami Multistix.
3. Badania lekarskie przedwysiłkowe.
4. Badania elektrokardiograficzne w spoczynku, wysiłkowe i po wysiłku.
5. Ocena stanu zdrowia badanych osób i kwalifikacja do testów wysiłkowych.
6.Nadzór medyczny lekarza i pielęgniarki nad przebiegiem testów wysiłkowych.
7. Udzielanie porad lekarskich badanym sportowcom.
8. Wykonywanie ze wskazań lekarskich drobnych zabiegów medycznych.
9. Udzielanie konsultacji medycznych i wydawanie opinii lekarskich.

II. Badania diagnostyczne osób indywidualnych, rekreacyjnie wykazujących się aktywnością sportową.
Rodzaj wykonywanych świadczeń medycznych – podobny jak u sportowców. Warunkiem podstawowym przyjęcia osoby zgłaszającej się na badanie do Instytutu Sportu jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do określonej aktywności ruchowej, wydanego przez lekarza sportowego w przychodni sportowo-lekarskiej lub w prywatnym gabinecie lekarskim (badania lekarskie powinny być wykonywane raz w roku).

III. Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie udzielane pracownikom Instytutu Sportu, rodzinom pracowników, emerytom Instytutu Sportu i innym osobom ze środowiska sportowego.

IV. Badania diagnostyczno-wdrożeniowe osób niepełnosprawnych uprawiających sport wyczynowo – na zlecenie polskich związków sportowych lub indywidualne.


UWAGA!
W Przychodni Przyzakładowej i Sportowo-Lekarskiej przy Instytucie Sportu - PIB nie wydaje się orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu.

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych pacjenta - pobierz plik