Zakres badań 

 

Laboratorium Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury wykonuje badania:

  • Nawierzchni obiektów sportowych  i rekreacyjnych („in situ”)
  • Wyrobów do wykonywania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych


Laboratorium wykonuje badania właściwości cech techniczno-użytkowych syntetycznych nawierzchni sportowych  oraz wykładzin ze sztucznej trawy na potrzeby:

  • Powykonawczych badań obiektowych,
  • Potwierdzenia zgodności parametrów  ze specyfikacją SIWZ lub kartą techniczną wyrobu,
  • Orzeczeń, opinii technicznych oraz ekspertyz.


Badania wykonywane są dla :

  • Darni syntetycznej wg PN-EN 15330-1,
  • Syntetycznych nawierzchni stosowanych na obiektach niekrytych wg. PN-EN 14877,
  • Nawierzchni placów zabaw wg PN-EN 14877 oraz PN-EN 1177,
  • IAAF Track and Field Facilities Manual,
  • oraz wg metodyki FIFA Quality Concept for Football Turf.


Laboratorium działa zgodnie z polityką jakości wg. PN-EN 17025.