Prenumerata 

(22) 569 99 99

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okresy:

  • miesięczne: dzienniki
  • kwartalne: dzienniki i czasopisma: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki i kwartalniki
  • półroczne: dwumiesięczniki, półroczniki
  • roczne: roczniki i czasopisma o częstotliwości nieokreślonej.

Cena prenumeraty krajowej na czwarty kwartał 2005 wynosi 30,00 zł.

Wpłaty na prenumeratę krajową przyjmują jednostki kolportażowe "RUCH" SA właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora.

Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę: cena prenumeraty + rzeczywiste koszty wysyłki.

Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą realizowane są od dowolnego numeru.

Wpłaty przyjmuje Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy "RUCH" SA na konto:
Pekao SA IV O/W-wa 54124010531787000004430508.

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela:

   "RUCH" SA OKDP, Dział Prenumerat i Współpracy z Zagranicą,
     01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33
     lub telefonicznie: +4822-5328731, fax: +4822-5328732;
     internet: www.ruch.com.pl.; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną ze zleceniem dostawy za granicę od osób zamieszkałych w kraju:

  • do 5.12. - na I kwartał roku następnego, na I półrocze i na następny rok
  • do 5.03. - na II kwartał roku bieżącego,
  • do 5.06. - na III kwartał roku bieżącego,
  • do 5.09. - na IV kwartał roku bieżącego.