Informacje ogólne 

(22) 569 99 99

 Biology of Sport jest anglojęzycznym, międzynarodowym kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Czasopismo publikuje przede wszystkim prace oryginalne, ale też prace przeglądowe, krótkie doniesienia oraz listy redakcyjne. Problematyka publikacji dotyczy efektów wysiłków fizycznych, uprawiania sportu, środków farmakologicznych, metod treningowych oraz środowiska na organizm i jego rozwój.


Misją Redakcji jest upowszednianie wyników badań, głównie z obszaru nauk o sporcie, z zachowaniem nieodpłatnego dostępu do treści poprzez czasopismo o uznanej pozycji i zasięgu międzynarodowym.

 


Od roku 1998 Biology of Sport znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej czasopism naukowych (Jorunal  Citation Report) oraz jest indeksowane m.in. poprzez Thomson Reuters i Scopus. Opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie na stronie czasopisma oraz poprzez najbardziej uznane bazy bibliograficzne w tym: PubMed, Web of Science, SPORTDiscus, ScholarGoogle.

W ostatniej edycji Journal Citation Report (by Thomson Reuters, 2016) czasopismo Biology of Sport uzyskało Impact Factor wynoszący 1.135.

 

 

 

Celem działań Redakcji jest dalszy wzrost współczynnika Impact Factor oraz zachowanie wysokiej jakości procesu redakcyjnego i optymalnego przebiegu procesu wydawniczego. Obecnie realizowana strategia zakłada osiągnięcie współczynnika Impact Factor na poziomie 1.3 – 1.5 pkt do 2017 roku (edycja 2017 JCR) oraz skrócenia procesu wydawniczego do 4 miesięcy. W celu najszybszego udostępnienia przyjętych artykułów, na stronie czasopisma w sekcji „Ahead of print” prezentuje się pełne treści prac przyszłych zeszytów.

Współczynnik akceptacji manuskryptów do publikacji wynosi ok. 15%, przy ok. 400 zgłoszeniach manuskryptów w roku.

W trosce o naukową rzetelność, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja czasopisma Biology of Sport informuje o wdrożeniu procedury zapobiegania negatywnym zjawiskom, tj. "ghostwriting" i "guest autorship". W tym, celu Redakcja:

- zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, planu) oraz wskazanie ich afiliacji. Główną odpowiedzialność za powyższe działania ponosi autor;

- informuje w polityce wydawniczej, że praktyki „ghostwritting" i „guest autorship" przeczą rzetelności naukowej, dlatego będą demaskowane, dokumentowane i upubliczniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: jednostki zatrudniającej autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia naukowe itp.)

- zobowiązuje do wskazania źródeł finansowania publikacji ze środków instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów.


Redakcja czasopisma:

Redaktor Naczelny
Piotr Zmijewski (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)

Redaktorzy wykonawczy
Ildus I. Ahmetov (Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia)
Obaszar tematyczny: Genetyka w sporcie

Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha, Qatar)
Obaszar tematyczny: Fizjologia sportu i wysiłku fizycznego

Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Obszar tematyczny: Endokrynologia i zdolność wysiłkowa

Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
Obszar tematyczny: Biochemia wysiłku fizycznego

Redaktor mediów społecznościowych
Daniele Conte (University of Rome "Foro Italico", Italy)