Artykuły i recenzenci w 2012 

(22) 569 99 99

W 2012 roku nadesłano do Redakcji Biology of Sport 124 manuskrypty. Do publikacji przyjęto 40 prac, 81 wycofano lub odrzucono na skutek krytycznych uwag recenzentów, 3 pozostały w procesie redakcyjnym. Spośród manuskryptów złożonych do Redakcji, 26 pochodziło z ośrodków krajowych, a 97 z zagranicy (Austria - 2, Białoruś - 1, Brazylia - 7, Chile - 1, Chiny - 6, Czechy - 2, Estonia - 1, Filipiny 1, Grecja - 4, Hiszpania 8, Iran - 26, Japonia - 2, Korea - 5, Litwa - 1, Łotwa - 1, Niemcy - 2, Serbia - 1, Słowenia - 3, Tajwan - 2, Tunezja - 3, Turcja - 16, USA - 2).

W roku 2012, ukazały się cztery zeszyty czasopisma Biology of Sport. Opublikowano w nich łącznie 47 prac, w tym 5 z Instytutu Sportu, 9 z innych ośrodków krajowych oraz 33 z ośrodków zagranicznych (Turcja - 6, Hiszpania - 4, Brazylia - 3, Iran - 3, USA - 3, Wielka Brytania - 2, Włochy - 2, Malezja - 2, Korea Płd. - 2, Tajwan - 2, Tunezja - 2, Australia - 1, Austria - 1, Belgia - 1, Niemcy - 1, Grecja - 1, Japonia - 1, Chiny - 1, Portugalia - 1, Słowenia - 1, RPA - 1).

Lista recenzentów w 2012 roku:

 • Blecharz Jan, Cracow, Poland
 • Borkowska Alina, Bydgoszcz, Poland
 • Buśko Krzysztof, Warsaw, Poland
 • Chwalbińska Jolanta, Warsaw, Poland
 • Cichoń Roman, Bydgoszcz, Poland
 • Czaplicki Adam, Biala Podlaska, Poland
 • Gajewski Jan, Warsaw, Poland
 • Górski Jan, Bialstok, Poland
 • Graczyk Marek, Gdansk, Poland
 • Grucza Ryszard, Bydgoszcz, Poland
 • Hagner Wojciech, Bydgoszcz, Poland
 • Heinen Thomas, Hildesheim, Germany
 • Hübner-Woźniak Elżbieta, Warsaw, Poland
 • Kaliszewski Paweł, Warsaw, Poland
 • Klukowski Krzysztof, Warsaw, Poland
 • Kłapcińska Barbara, Katowice, Poland
 • Lam Eddie T.C., Cleveland, USA
 • Lane Andrew, Wolverhampton, UK
 • Langfort Józef, Katowice, Poland
 • Lenartowicz Michał, Warsaw, Poland
 • Lutosławska Grażyna, Warsaw, Poland
 • Mazurek Krzysztof, Warsaw, Poland
 • Nazar Krystyna, Warsaw, Poland
 • Obmiński Zbigniew, Warsaw, Poland
 • Opaszowski Benedykt H., Warsaw, Poland
 • Otter Rob A., Groningen, Nederlands
 • Pieter Willy, Daegu, South Korea
 • Pokora Ilona, Katowice, Poland
 • Raczyńska Barbara, Biala Podlaska, Poland
 • Siekańska Małgorzata, Cracow, Poland
 • Superlak Edward, Wroclaw, Poland
 • Szyguła Zbigniew, Cracow, Poland
 • Tomaszewski Paweł, Warsaw, Poland
 • Wiśniewski Andrzej, Warsaw, Poland
 • Zarzeczny Ryszard, Częstochowa, Poland
 • Zembroń-Łacny Agnieszka, Gorzow Wlkp, Poland
 • Żmijewski Piotr, Warsaw, Poland