Artykuły i recenzenci w 2010 

(22) 569 99 99

W 2010 roku nadesłano do Redakcji Biology of Sport 81 prac. Wszystkie zostały przesłane do recenzji. 26 z nich odrzucono na skutek krytycznych recenzji lub też zostały wycofane przez autorów.

W 2010 roku ukazały się cztery zeszyty czasopisma Biology of Sport. Opublikowano w nich łącznie 48 prac, w tym 4 z Instytutu Sportu, 15 z innych ośrodków krajowych oraz 29 z zagranicy (Brazylia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Indie, Iran, Japonia, Kostaryka, Litwa, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tunezja, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).


Lista recenzentów w 2010 roku

 • Buśko Krzysztof, Warszawa
 • Celichowski Jan, Poznań
 • Chwalbińska Jolanta, Warszawa
 • Cybulski Gerard, Warszawa
 • Dąbrowski Marek, Warszawa
 • Domaniecki Janusz, Warszawa
 • Faff Jerzy, Warszawa
 • Gajewski Jan, Warszawa
 • Górski Jan, Białystok
 • Grucza Ryszard, Bydgoszcz
 • Guszkowska Monika, Warszawa
 • Hübner-Woźniak Elżbieta, Warszawa
 • Jegier Anna, Łódź
 • Kędzior Krzysztof, Warszawa
 • Klukowski Krzysztof, Warszawa
 • Klusiewicz Andrzej, Biała Podlaska
 • Kwiatkowska Dorota, Warszawa
 • Langfort Józef, Warszawa
 • Malczewska-Lenczowska Jadwiga, Warszawa
 • Mazurek Krzysztof, Warszawa
 • Nazar Krystyna, Warszawa
 • Obmiński Zbigniew, Warszawa
 • Opaszowski Benedykt, Biała-Podlaska
 • Ossowski Roman, Bydgoszcz
 • Pokrywka Andrzej, Warszawa
 • Raczyńska Barbara, Biała Podlaska
 • Sitkowski Dariusz, Warszawa
 • Szyguła Zbigniew, Kraków
 • Ściński Tadeusz, Warszawa
 • Świątkowski Maciej, Bydgoszcz
 • Wit Andrzej, Warszawa
 • Zatoń Marek, Wrocław
 • Ziemba Andrzej, Warszawa
 • Żmijewski Piotr, Warszawa