Artykuły i recenzenci w 2009 

(22) 569 99 99

W 2009 roku nadesłano do Redakcji Biology of Sport 55 prac. Wszystkie zostały przesłane do recenzji. 19 z nich odrzucono na skutek krytycznych recenzji lub też zostały wycofane przez autorów.

W 2009 roku ukazały się cztery zeszyty czasopisma Biology of Sport. Opublikowano w nich łącznie 31 prac, w tym 4 z Instytutu Sportu, 8 z innych ośrodków krajowych oraz 19 z zagranicy (Brazylia, Bośnia, Chorwacja, Estonia, Grecja, Indie, Iran, Litwa, Serbia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone).
 • Chwalbińska Jolanta, Warszawa
 • Faff Jerzy, Warszawa
 • Gajewski Jan, Warszawa
 • Górski Jan, Białystok
 • Grucza Ryszard, Warszawa
 • Guszkowska Monika, Warszawa
 • Hübner-Woźniak Elżbieta, Warszawa
 • Jegier Anna, Łódź
 • Kędzior Krzysztof, Warszawa
 • Klukowski Krzysztof, Warszawa
 • Langfort Józef, Warszawa
 • Malczewska-Lenczowska Jadwiga, Warszawa
 • Obmiński Zbigniew, Warszawa
 • Pokrywka Andrzej, Warszawa
 • Raczyńska Barbara, Biała-Podlaska
 • Sadowski Jerzy, Biała Podlaska
 • Sitkowski Dariusz, Warszawa
 • Szwarc Zdzisław, Warszawa