Główne kierunki badań 

•    Zmienność wskaźników wydolności tlenowej u sportowców dyscyplin wytrzymałościowych.
•    Czynniki warunkujące zdolności wysiłkowe zawodniczek i zawodników kolarstwa.
•     Przebieg zmian adaptacyjnych w zakresie wydolności tlenowej w warunkach treningu wysokościowego.  
•    Wpływ treningu wysokościowego na reakcje fizjologiczne w warunkach normobarycznej hipoksji.
•    Ocena podatności zawodników na czynnik hipoksyczny.
•    Wpływ treningu i przebywania w różnych warunkach otoczenia na objętość osocza i całkowitą masę hemoglobiny.
•    Genetyczne uwarunkowania zdolności wysiłkowej sportowców.
•    Metabolizm energetyczny i jego rozwój u dzieci i młodzieży.
•    Trafność zastosowania skali postrzegania wysiłku (6-20 Borg RPE) do oszacowania i regulacji intensywności treningu w wybranych dyscyplinach sportu.
•    Charakterystyka wydolności beztlenowej zawodników różnych klas w parakajakarstwie.
•    Ocena wpływu wysiłku fizycznego i zmęczenia na stabilność posturalną ciała.
•    Zastosowanie treningu mięśni oddechowych i specyficznej rozgrzewki mięśni oddechowych u zawodników zimowych konkurencji wytrzymałościowych.
•    Zmęczenie mięśni oddechowych pod wpływem specyficznych wysiłków testowych u sportowców.
•    Fizjologia i patofizjologia nurkowania.