Instytut gościł Ministra Sportu Chile Pana Pablo Squella wraz z Panem Pedro Lira Dyrektorem ds. Współpracy Międzynarodowej z Ministerstwa Sportu Chile 

W dniu 18 lipca 2017r. Instytut gościł Ministra Sportu Chile Pana Pablo Squella wraz z Panem Pedro Lira Dyrektorem ds. Współpracy Międzynarodowej z Ministerstwa Sportu Chile. Przedmiotem rozmów była działalność Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego  na rzecz rozwoju sportu.

W ostatnich latach Instytut wypracował modelowe rozwiązania w zakresie naukowego wsparcia treningu sportowego oraz  przykłada znaczną uwagę do propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży. Działania te mają istotny wpływ na kształtowanie przyszłych medalistów. Szczególne zainteresowanie wzbudziła działalność Zakładu Badań Antydopingowych oraz aktywność podejmowana w celu wykrywania niedozwolonego dopingu w sporcie.