Szkolenie dla sektora sportowego na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

W dniu 20.09.2017 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował szkolenie pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie – wdrożenie systemu kwalifikacji zawodowych w sektorze sportu”. Szkolenie było jedynym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu edukacyjnego pn. „Akademia Trenerska”, dofinansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Spotkanie rozpoczął przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pan Maciej Lasota, który zapoznał uczestników szkolenia ze stanem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej. Następnie, przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, zaprezentowali główne założenia systemu kwalifikacji, a także możliwości wsparcia podmiotów, które zainteresowane będą wdrożeniem tego systemu w sektorze sportu.

Reprezentanci Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Koszykówki oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa podzielili się z uczestnikami szkolenia doświadczeniami w tworzeniu opisu standardów kwalifikacji trenerskich w sporcie.

Debata uczestników pozwoliła na postępy w pracach, dając pełen obraz szans i wyzwań wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie. Już ponad dwadzieścia organizacji sektora sportu pracuje nad opisem standardów kwalifikacji, które w przyszłości mogą stać się wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych kandydatów na instruktorów i trenerów osób uprawiających sport amatorsko i wyczynowo.