2018 

(22) 569 99 99

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PIB W 2018 ROKU

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - część „A” wykazu MNiSW

 

Cook CJ, Kilduff LP, Crewther B. Basal and stress-induced salivary testosterone variation across the menstrual cycle and linkage to motivation and muscle power. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2018, 2018.brak: 1-9. ISSN 0905-7188

Crewther B, Cook CJ. A longitudinal analysis of salivary testosterone concentrations and competitiveness in elite and non-elite women athletes. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, 2018, 188: 157-161. ISSN 0031-9384

Crewther B, Obmiński Z, Orysiak J, Al-Dujaili EAS. The utility of salivary testosterone and cortisol concentration measures for assessing the stress responses of junior athletes during a sporting competition. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2018, 32.1: e22197. ISSN 0887-8013

Fitzgerald JS, Orysiak J, Wilson PB, Mazur-Różycka J, Obmiński Z. Association between vitamin D status and testosterone and cortisol in ice hockey players. Biology of Sport, 2018, 35.3: 207-213. ISSN 0860-021X. DOI: 10.5114/biolsport.2018.74631

Giménez JV, Liu H, Lipińska P, Szwarc A, Rompa P, Gómez MA. Physical responses of professional soccer players during 4 vs. 4 small-sided games with mini-goals according to rule changes. Biology of Sport, 2018, 35.1: 75-81. ISSN 0860-021X

Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Surała O, Orysiak J, Szczepańska B, Witek K. The Association between Iron and Vitamin D Status in Female Elite Athletes. Nutrients, 2018, 10.2: E167. ISSN 2072-6643

Małkowska A, Bamburowicz-Klimkowska M, Łukasik M, Grucza K, Szutowski, M, Kwiatkowska D. The influence of caffeine on ethyl glucuronide levels in rat serum and in rat hair. Pharmacological Reports, 2018, brak: brak. ISSN 1734-1140

Michnik A, Drzazga Z, Schisler I, Poprzęcki S, Czuba M. Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, in press: 1-9. ISSN 1388-6150

Orysiak J, Mazur-Różycka J, Fitzgerald J, Starczewski M, Malczewska-Lenczowska J, Buśko K. Vitamin D status and its relation to exercise performance and iron status in young ice hockey players. PLoS One, 2018, brak.brak: 1-12. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0195284

Orysiak J, Witek K, Malczewska-Lenczowska J, Zembroń-Łacny A, Pokrywka A, Sitkowski D. Upper respiratory tract infection and mucosal immunity in young ice hockey players during the pre-tournament training period. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, 2018, brak.brak: brak. ISSN 1064-8011. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002557

Papageorgiou M, Lambropoulou D, Morrison C, Kłodzińska E, Namieśnik J, Płotka-Wasylka J. Literature update of analytical methods for biogenic amines determination in food and beverages. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, 98: 128-142. ISSN 0165-9936

Sitkowski D, Szyguła Z, Pokrywka A, Turowski D, Malczewska-Lenczowska J. Interrelationships between changes in erythropoietin, plasma volume, haemoglobin concentration, and total haemoglobin mass in endurance athletes. Research in Sports Medicine, 2018, in press: in press. ISSN 1543-8627

Waraksa E, Wójtowicz-Zawadka M, Kwiatkowska D, Jarek A, Małkowska A, Wrzesień R, Namieśnik J. Simultaneous determination of ibuprofen and its metabolites incomplex equine urine matrices by GC-EI-MS in excretion study inview of doping control. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 152: 279-288. ISSN 0731-7085

Woźniakiewicz M, Woźniakiewicz A, Nowak P M, Kłodzińska E, Namieśnik J, Płotka-Wasylka J. CE-MS and GC-MS as “Green” and Complementary Methods for the Analysis of Biogenic Amines in Wine. Food Analytical Methods, 2018, brak.brak: 1-14. ISSN 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-018-1219-9

Yvert TP, Zempo H, Gabdrakhmanova LJ , Kikuchi N, Miyamoto-Mikami E, Murakami H, Naito H, Cieszczyk P, Leźnicka K, Kostryukova ES, Alexeev DG , Egorova ES, Maciejewska-Skrendo A , Larin AK , Generozov EV , Kulemin NA , Ospanova EA, Pavlenko AV, Sawczuk M, Żmijewski P, Lulinska-Kuklik E, Govorun VM, Miyachi M, Ahmetov II, Fuku N. AGTR2 and sprint/power performance: a case-control replication study for rs11091046 polymorphism in two ethnicities. Biology of Sport, 2018, 35.2: 105-109. ISSN 0860-021XPublikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF) - część „B” wykazu MNiSW

Monografie

Rozdziały w monografiach

Artykuły w innych czasopismach