Start arrow Instytut 30.05.2017.

 

elaborat.png

 







SM
logoFT
klubpolska


 
 
 
Instytut Drukuj Wyślij znajomemu


Instytut Sportu – informacje ogólne

Instytut Sportu został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy i jest wpisany do KRS pod numerem 0000223239.

Nadzór nad Instytutem Sportu sprawuje Minister Sportu i Turystyki. Organami naczelnymi Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Instytut zatrudnia (na dzień 30.06.2011 r.) 69 osób, w tym: 4 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 22 osoby z wyższym wykształceniem (B+R).

Przedmiotem działania Instytutu jest:
•    przeprowadzanie badań naukowych na rzecz sportu,
•    zapewnienie udziału nauki w procesie przygotowania zawodników do startu w Igrzyskach Olimpijskich,
•    prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla polskich związków sportowych i innych jednostek,
•    opracowanie ekspertyz dla organizacji i związków sportowych,
•    przeprowadzenie analiz antydopingowych zgodnie z odnośnymi przepisami,
•    projektowanie i konstrukcja urządzeń pomiarowych na rzecz sportu,
•    certyfikacja wyrobów dla sportu i rekreacji,
•    upowszechnianie wyników badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Zakłady: Badań Antydopingowych, Biochemii, Biomechaniki, Endokrynologii, Fizjologii, Fizjologii Żywienia, Konstrukcji Urządzeń Badawczych, Psychologii Przychodnia Sportowo-Lekarska.



 

 MINISW.jpg  NIL

NIL Politechnika_Opolska pgch   logo_WCh_PW   iwch
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside