Start arrow Start arrow Rozszerzenie współpracy pomiędzy Instytutem Sportu - PIB a Polskim Związkiem Kolarskim 30.05.2017.

 

elaborat.png

 SM
logoFT
klubpolska


 
 
 
Rozszerzenie współpracy pomiędzy Instytutem Sportu - PIB a Polskim Związkiem Kolarskim Drukuj Wyślij znajomemu

W środę w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Pana Jana Widery oraz władz Instytutu Sportu – PIB i Polskiego Związku Kolarskiego. Wydarzenie zwieńczone zostało podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego porozumienia o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Instytutem Sportu – PIB a Polskim Związkiem Kolarskim. Z uwagi na wieloletnie i owocne wspólne działania, strony postanawiały rozszerzyć swoją współpracę poprzez określenie głównych obszarów badawczych, a także przygotowanie indykatywnego planu prac badawczo – rozwojowych, przeprowadzanie wspólnych projektów i badań w okresie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Omówiono współpracę w zakresie organizacji szkoleń oraz konferencji naukowych dla środowiska kolarskiego, upowszechniania wyników badań naukowych. Scharakteryzowano i omówiono model współpracy oraz zadeklarowano rozszerzenie badań ukierunkowanych na identyfikację i wspieranie talentów. Badania mają szerzej obejmować grupy najmłodszych zawodników – szkolonych w szkółkach kolarskich oraz ośrodkach wojewódzkich.

We współpracy obu podmiotów,  ważną rolę pełni Ministerstwo Sportu i Turystki, w tym organizuje system monitorowania sportu młodzieżowego oraz dofinansowuje badania we wszystkich grupach wiekowych zawodników. Pan Jan Widera Podsekretarz Stanu wskazał na rolę i znaczenie Instytut Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z polskim związkami sportowymi oraz podkreślił sukcesy sportowe kolarzy. Przekazał również informację o dofinansowaniu realizacji projektów badawczych kwotą 600 000 zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

 MINISW.jpg  NIL

NIL Politechnika_Opolska pgch   logo_WCh_PW   iwch
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside