Start arrow Start arrow Opis standardów kwalifikacji rynkowych dla sektora sportowego 30.05.2017.

 

elaborat.png

 SM
logoFT
klubpolska


 
 
 
Opis standardów kwalifikacji rynkowych dla sektora sportowego Drukuj Wyślij znajomemu
W dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne robocze spotkanie mające na celu usystematyzowanie stopni trenerskich w oparciu o wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Instytut Sportu – PIB wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnym prowadzi projekt, którego celem jest opis kwalifikacji rynkowych zgodnie z zaleceniami zapisanymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016 poz.64). Do projektu przystąpiło ponad 20 organizacji sportowych, których przedstawiciele dyskutują na temat metody weryfikacji oraz wyznaczania zestawów umiejętności niezbędnych do pracy z osobami uprawiającymi sport. Dzięki temu możliwe będzie uporządkowanie kwalifikacji trenerskich (dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego.  Efekt tych prac pokaże, jakiego rodzaju kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich, przypisanych do poszczególnych poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Pozwoli to m.in. wyznaczyć ścieżkę awansu zawodowego trenerów i instruktorów sportu oraz porównać między sobą kwalifikacje w skali krajowej i międzynarodowej.

Kolejne spotkanie zespołu roboczego zaplanowano na dzień 3 kwietnia.

 

 MINISW.jpg  NIL

NIL Politechnika_Opolska pgch   logo_WCh_PW   iwch
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside