Start arrow Kontakt 30.05.2017.

 

elaborat.png

 SM
logoFT
klubpolska


 
 
 
Kontakt Drukuj Wyślij znajomemu

 {nomultithumb}

Nasz adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy
01-982 Warszawa, Polska
ul. Trylogii 2/16

Tel. centr.:
(22) 569 99 99

Sekretariat dyrektora
(22) 569 99 00

Fax: (22) 835 09 77

E-mail: insp@insp.waw.pl

  

Skargi i wnioski:

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Kontroli i Nadzoru
ul. Senatorska 12 pok. 224
00-082 Warszawa

Zgodnie z §8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić u pracowników pod nr tel.:
(22) 2443 159
 
Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr:
(22) 2443 283
 
Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:
dk@msport.gov.pl lub kontakt@msport.gov.pl lub wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą.

Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie. Interesantów przyjmuje Departament Kontroli i Nadzoru w:

poniedziałki 14.15 - 17.15,
środy 10.00 - 14.00.

  

 

 

 MINISW.jpg  NIL

NIL Politechnika_Opolska pgch   logo_WCh_PW   iwch
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside