Start arrow Certyfikacja 30.05.2017.

 

elaborat.png

 SM
logoFT
klubpolska


 
 
 
Certyfikacja

UWAGA!
Szanowni Państwo,
w związku z informacjami, iż na rynku funkcjonują sfałszowane certyfikaty Zespołu Certyfikacji Instytutu Sportu - PIB, prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzanie w naszej jednostce czy dany certyfikat jest ważny i dotyczy wyrobów wymienionych w jego treści.

Zespół Certyfikacji jest komórką organizacyjną w strukturze Instytutu Sportu powołaną do realizacji zadań związanych z certyfikacją wyrobów. Całokształt działalności Zespołu jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Zespół Certyfikacji nieprzerwanie od 2000r. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji. W ramach tej akredytacji pod nr AC 074 ZC IS prowadzi dobrowolną certyfikację zgodności sprzętu sportowego oraz wyposażenia placów zabaw wg Programów certyfikacji opartych o normę PN-EN ISO/IEC 17067, które w szczegółowy sposób określają zasady, wymagania oraz tryb postępowania.

Poza zakresem akredytacji PCA przeprowadzamy procesy certyfikacji wyrobów na zastrzeżony znak towarowo-gwarancyjny B (certyfikacja na znak bezpieczeństwa).

Certyfikacja na znak B prowadzona jest w oparciu o stosowną umowę – licencję o użyczenie wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego , zawartą pomiędzy Instytutem Sportu a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji. Podstawą certyfikacji na znak bezpieczeństwa są  wymagania stawiane wyrobom w normach krajowych i zagranicznych, kryteriach technicznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz dodatkowe wymagania określone w stosownym programie certyfikacji .

Dzięki naszym pracownikom oferowane przez nas usługi w odniesieniu do każdego naszego klienta są nie dyskryminujące i prowadzone na najwyższym poziomie zachowując przy tym: bezstronność, niezależność, poufność informacji zgodnie z obowiązującym prawem, co deklarujemy m.in. stosowną Polityką Jakości .

Nasza długoletnia praca i ugruntowana pozycja na krajowym rynku, pozwala nam zaoferowanie naszym Klientom atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty cenowej opartej o obowiązujący cennik zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu Sportu.

Nasza jednostka zawiera na podstawie złożonego przez Klienta wniosku stosowną umowę, która określa m.in. prawa i obowiązki obowiązujące obie strony.

Nasi klienci mają prawo do złożenia skarg i odwołań do decyzji w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru, jak również prawo do złożenia skargi  dotyczącej trybu postępowania w procesie certyfikacji.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o naszych usługach prosimy o kontakt bezpośredni

Zespół Certyfikacji
Instytut Sportu

ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Tel.: (22) 569 99 66
Fax: (22) 569 99 06

e-mail: certyfikacja@insp.waw.pl

Kierownik Zespołu Certyfikacji: Przemysław Dąbrowski

 

Komunikaty i aktualności5.10.2016r. Drukuj Wyślij znajomemu
Szanowni Państwo w związku z oceną w nadzorze w ramach akredytacji przeprowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji w naszej jednostce w roku bieżącym, wprowadzamy nowe wydanie programu PRZCIS-1 wyd. 04.10.2016 r. które zacznie obowiązywać od 24.10.2016 r.
Czytaj całość
 
29.03.2016r. Drukuj Wyślij znajomemu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Ministrów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1847) w sprawie nadania Instytutowi Sportu statusu państwowego instytutu badawczego z dniem 15.02.2016 r. nastąpiło przeniesienie akredytacji nr AC 74 Polskiego Centrum Akredytacji z Instytutu Sportu, Zespół Certyfikacji na Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Certyfikacji.
Czytaj całość
 
01.10.2015 r. Drukuj Wyślij znajomemu

Szanowni Państwo,
informujemy, że Zespół Certyfikacji Instytutu Sportu uzyskał przedłużenie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji pod nr. AC 074.

Czytaj całość
 
18.05.2015 r. Drukuj Wyślij znajomemu
Aktualizacja wniosku o certyfikację w ramach akredytacji PCA
Czytaj całość
 
29.04.2015 r. Drukuj Wyślij znajomemu
Szanowni Państwo,
informujemy, że Zespół Certyfikacji Instytutu Sportu od dnia 28.04.2015r . prowadzi certyfikację wyrobów wg procedur dostosowanych do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.
Czytaj całość
 

 MINISW.jpg  NIL

NIL Politechnika_Opolska pgch   logo_WCh_PW   iwch
Webmedie.dk Webdesign Joomla CMS Hjemmeside